Kongefedt liv på smalkost!

                 Det var et forlagsmøde, der kom til at ændre Christine

                 Feldthaus’ liv. For selv om hun altid havde været lidt af

                 en “lyseslukker”, når det gjaldt kontakterne, havde hun

alligevel ikke set sig selv som én, der rendte rundt i haven og samlede regnvand. Men en dag i 2007 mødte hun sit “grønne jeg”, og den type havde hun ellers slet ikke set sig selv som.

 

Nysgerrigt var hun taget ind til det forlag, som havde inviteret hende til møde. Måske handlede mødet om, at de ville have hende til at skrive sine erindringer, tænkte hun. Nu stod hun med en kontrakt i hånden, hvor der stod, at hun skulle halvere sit CO2-forbrug det kommende halve år – og skrive en bog om det.

 

“Hold da op, hvad har jeg sagt ja til,” tænkte Christine Feldthaus lettere

panisk. “Jeg anede ingenting om det. Zip zero. Og jeg frygtede et liv på smalkost, hvor jeg måtte flytte i en tipi og leve af linser,” siger hun og tilføjer:

“Men det var det slet ikke – det var kongefedt!”

 

 

 

Energi & Bolig

Nr. 37, november 2015

Udgives af energiselskabet SEAS-NVE

 

"